ایران در هیچ روند صلحی برای افغانستان بدون حضور نماینده دولت این کشور شرکت نخواهد کرد

به گزارش ایسنا، سیدرسول موسوی، دستیار وزیر امور خارجه ایران و مدیر…
فارسی سازی پوسته توسط: همیار وردپرس