فراموشی صنایع بزرگ خراسان شمالی مبنی براینکه مستاجر مردم استان هستند

محمدعلی شجاعی در جلسه هماهنگی راهیان نور افزود: در سایر استان ها صنایع جور ۱۰۰ نفر را می کشند اما صنایع این استان به روی خود نمی آورند که آن ها نیز وظایف اجتماعی و فرهنگی دارند.

وی ادامه داد: صنایع این استان تصور می کنند که اگر کمک دستی به چهار نفر انجام می دهند به وظایف خود عمل کرده اند این در حالی است که در سایر استان ها صنایع بزرگ بیمارستان و راه های میلیاردی و …می سازند.

شجاعی اظهار کرد: مگر خودروهای سنگین صنایع بزرگ این استان از جاده ها و سایر امکانات این استان استفاده نمی کنند؟

وی تصریح کرد: پرداختن به مسایلی همچون راهیان نور از اولویت های اساسی است و در حقیقت راهیان نور یکی از موثرترین فعالیت های مذهبی و فرهنگی است.

نماینده عالی دولت در استان توضیح داد: زمانیکه یک تنش صورت می گیرد، خانواده ها چقدر نگران می شوند که مبادا جوانان آن ها در تنش ها شرکت کنند، بنابراین انجام فعالیت های فرهنگی همچون راهیان نور یکی از ضروریات است.

وی در ادامه خطاب به معاونت پشتیبانی استانداری اظهار کرد: لیست مدیران تهیه و سیستم پشتیبانی جهت انجام اردوهای راهیان نور تهیه شود.

شجاعی گفت: نداشته های عمرانی در اردوگاه خراسان شمالی واقع در استان خوزستان احصا شود و نداشته ها از طریق دستگاه ها و شهرداری ها مرتفع شود.

وی افزود: حامیان مالی نیز بر عهده سازمان صمت، اتاق بازرگانی و اصناف است.

انتهای پیام

فارسی سازی پوسته توسط: همیار وردپرس