جزئیات بودجه شهرداری تبریز تصویب شد

محمد فرج قلی‌زاده- عضو شورای اسلامی شهر تبریز، در صحن علنی شورا، در جریان بررسی تبصره مرتبط با پرداخت حق مسئولیت، گفت:  پرداخت حق مسئولیت‌ ها غیرعادلانه و برخلاف زحمت پرداخت می‌شود.

وی تاکید کرد: افرادی که کوچک‌ترین فعالیت‌ را انجام می‌دهند حق مسئولیت می‌گیرند اما بسیاری بدون پرداخت حق مسئولیت، کارهای بسیاری انجام می‌دهند.

محمد حسن اسوتچی-عضو شورای اسلامی شهر تبریز نیز در ادامه، بیان کرد: پرداخت حقوق مزایا عادلانه نیست . برخی مدیران انواع حق پرداخت ها را می‌گیرند که کاملا نا عادلانه است.

وی افزود: مدیران در امتیاز دهی همیشه در اولویت هستند اما در  زمان بحران کارگران در صف اول قرار می‌گیرند.

فریدون بابایی اقدم- عضو شورای اسلمی شهر تبریز در بررسی تبصره کمک هزینه تامین مسکن، گفت: مزایا مد نظر در بودجه با عنوان “کارکنان شهرداری” تنها شامل کارکنان رسمی، بیمه ای و کار معین  شده و کارکنان تامین نیرو و دیگر کارگران را شامل نمی‌شود.

وی افزود: اعضا شورا قبل از رای به این تبصره از ریز این موضوع مطلع باشند.

عضو شورای اسلامی شهر تبریز تاکید کرد: مزایا باید برای تمامی کارکنان شهرداری به صورت یکسان ارائه شود.

عبداله تقی پور- عضو شورای اسلامی شهر تبریز نیز با اشاره به اینکه بازنشستگان را نیز از این مزایا مستثنی نکنیم، گفت: رفاه این افراد نیز با توجه به حقوق ناچیز دریافتی باید مد نظر قرار گیرد.

محرم محمد زاده- عضو شورای اسلامی شهر تبریز در بررسی و اصلاح تبصره مدیریت انسان محور و توسعه فضای سبز ، گفت: سازمان سیما منظر در فضای سبز شهرداری اقدام به کاشت نهال هایی می‌کند که بسیار کوچک هستتد و نگهداری و بزرگ کردن آنها سال ها زحمت و هزینه می‌خواهد.

وی افزود: در نقاط مختلف دنیا درختانی که می‌خواهند قطع کنند را از نقاط دیگر خریداری و به شهر های بزرگ انتقال می‌دهند در تبریز نیز در کنار کاشت درختان کوچک که نگهداری آنها مشکل است از این روش نیز استفاده شود.

غلاحسین مسعودی ریحان-شورای اسلامی شهر تبریز در ادامه در خصوص لزوم همکاری تمامی مناطق و سازمانها با سازمان سرمایه گذاری، اظهار کرد: اگر به دنبال درآمد پایدار برای شهرداری هستیم باید به سمت سرمایه گذاری های نوین حرکت کرد .

وی افزود: بخشی از درآمدهای شهرداری را باید به سرمایه گذاری در زمینه‌های مختلف سوق دهیم.

خزانه دار شورای اسلامی شهر تبریز گفت: ۲۷ درصد درآمدهای شهرداری تهران از سرمایه گذاری است.

به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهر تبریز، جزئیات بودجه شهرداری تبریز تصویب شد.

انتهای پیام

فارسی سازی پوسته توسط: همیار وردپرس