اینفوگرافی / تعداد مراجعان نزاع به پزشکی قانونی در ایران

گرافیک: پدرام آقایی

منبع داده‌ها: سازمان پزشکی قانونی کشور

فارسی سازی پوسته توسط: همیار وردپرس